Nasze telefony: 0844 209 2149, 07955 280 690

482-484 Liverpool Road, M30 7HZ, Manchester Zobacz mapę

Change Language: English

ginekolog – położnik dr n.med. Grzegorz Kruszyński

Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dyplom lekarza uzyskał w 2006 roku. Od 2007 roku na co dzień pracuje jako ginekolog-położnik w Klinice Perinatologii i Ginekologii w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym UMP w Poznaniu przy ulicy Polnej. Tytuł Specjalisty w Położnictwie i Ginekologii uzyskał w 2015 roku.

Po ukończeniu studiów doktoranckich w 2013 roku obronił rozprawę doktorską pod tytułem „Analiza standardów postępowania w przypadku zagrażającego krwotoku okołoporodowego ze szczególnym uwzględnieniem łożyska centralnie przodującego i łożyska wrośniętego.” Od 2010 roku pracuje również naukowo i dydaktycznie jako Asystent w Katedrze i Klinice Perinatologii i Ginekologii.

Aktywnie zaangażowany w projekty naukowe i badania kliniczne. Bierze udział w licznych kongresach i konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Jest autorem kilkunastu publikacji z zakresu ciąży wysokiego ryzyka, szczególnie dotyczących nadciśnienia tętniczego w ciąży, krwotoków okołoporodowych, łożyska przodującego, łożyska wrośniętego, a także cholestazy ciążowej i przedwcześnie pękniętych błon płodowych.

Polski Ginekolog Manchester Eccles

Polski Ginekolog Manchester Eccles

Główne zainteresowania zawodowe w zakresie położnictwa to ciąża wysokiego ryzyka, nadciśnienie ciążowe, nadciśnienie przewlekłe w ciąży, cholestaza ciążowa, ciąża o nietypowej lokalizacji, łożysko przodujące i łożysko o nieprawidłowym zagnieżdżeniu, łożysko wrośnięte, diagnostyka prenatalna w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, ocena anatomii płodu, badania dopplerowskie w ciąży, ocena dobrostanu płodu, ultrasonografia

Zainteresowania zawodowe w zakresie ginekologii to między innymi: operacje endoskopowe (laparoskopia i histeroskopia), operacje plastyczne i naprawcze zaburzeń statyki dna miednicy, zachowawcze i operacyjne leczenie m.in.: torbieli jajników, mięśniaków macicy.

Pełen zakres usług dotyczący prowadzenia i opieki w ciąży, oceny dobrostanu płodu, badań prenatalnych i dopplerowskich. Ponad to postępowania prokreacyjnego, profilaktyki zdrowotnej oraz profilaktyki onkologicznej w ginekologii. Dostępne badania diagnostyczne m.in. USG, TV USG, USG Doppler, USG PowerDoppler, badania cytologiczne, badania bakteriologiczne i wirusologiczne, pobieranie materiału do badań histo-patologicznych. Dodatkowo postępowanie antykoncepcyjne i pełen zakres usług z zakresu ginekologii operacyjnej.