Nasze telefony: 0844 209 2149, 07955 280 690

482-484 Liverpool Road, M30 7HZ, Manchester Zobacz mapę

Change Language: English

Umów spotkanie do lekarza lub specjalisty:

Proszę wypełnić poniżą prośbę o publikację

To nie jest faktyczna rezerwacja wizyty a jedynie prośba o wyznaczenie wizyty. Niebawem skontaktujemy się z Tobą aby potwierdzić wizytę. Dziękujemy! W chwili wciśnięcia przycisku „WYŚLIJ WIADOMOŚĆ” wyrażasz zgodę i akceptację Warunków podanych poniżej

Warunki korzystania ze strony:

Podczas rejestracji pobierana jest bezzwrotna oplata w wysokości £40, która wpływa na poczet umówionej wizyty. Opłata pobierana jest telefonicznie z Państwa karty, a dane podane przy pobieraniu tej opłaty nie są przez nas zapisywane ani przechowywane. Pamiętaj by nigdy nie podawać danych z karty osobie, która dzwoni do Ciebie! Nie stawienie się na wizytę w umówionym czasie powoduje przepadek opłaty rejestracyjnej na rzecz lekarza lub specjalisty.

To nie jest faktyczna rezerwacja wizyty a jedynie prośba o wyznaczenie wizyty. Niebawem skontaktujemy się z Tobą aby potwierdzić wizytę. Dziękujemy! W chwili wciśnięcia przycisku „WYŚLIJ WIADOMOŚĆ” wyrażasz zgodę i akceptację Warunków podanych poniżej

Warunki korzystania z witryny internetowej

Korzystanie z witryn internetowych polska-klinika.com, laryngolog.co.uk, prywatna-przychodnia.com, prywatna-przychodnia.eu, polskidentysta.eu, zwanych dalej witrynami regulowane jest warunkami wyszczególnionymi poniżej. Korzystanie z witryny paroc.com jest jednoznaczne z zapoznaniem się, akceptacją i zobowiązaniem się do przestrzegania tych warunków. Polska Przychodnia Manchester zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych warunkach bez uprzedniego powiadomienia. Dlatego też proszę dokładnie zapoznać się poniższymi warunkami przed każdorazowym korzystaniem z witryn.

Użytkownik niniejszym wyraża zgodę, że prawem właściwym dla wszelkich sporów wynikających z korzystania z niniejszej witryny internetowej jest prawo brytyjskie.

Prawa autorskie

Prawa autorskie do treści niniejszej witryny, prawa do znaków handlowych oraz licencji posiada Polska Przychodnia Manchester lub strony trzecie. Wszelkie prawa nie przyznane w niniejszych warunkach są zastrzeżone. Kopiowanie, publikowanie, dystrybuowanie, przekazywanie, modyfikowanie, przechowywanie lub przetwarzanie części lub całości informacji, czy też materiałów zawartych w niniejszej witrynie, bez uprzedniej pisemnej zgody Polskiej Przychodnii Manchester jest zabronione. Jednakże, korzystanie, drukowanie, kopiowanie lub tymczasowe przechowywanie materiałów zawartych w niniejszej witrynie dla użytku własnego jest dozwolone. Polska Przychodnia Manchester zastrzega sobie pełne prawa autorskie do materiałów, które są kopiowane, ściągane lub drukowane z witryn. Tworzenie elektronicznych łączy do niniejszej witryny, z wyjątkiem tworzenia łącza do najwyższego poziomu strony startowej www.polska-klinika.com, bez wcześniejszej pisemnej zgody Polska Przychodnia Manchester jest zabronione. Prośby o zgodę proszę kierować pod adres queries@mnb-medical.eu.

KLAUZULA ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

NINIEJSZA WITRYNA MA NA CELU DOSTARCZENIE UŻYTKOWNIKOM WYŁĄCZNIE OGÓLNYCH INFORMACJI. UŻYTKOWNIK KORZYSTAJĄCY Z TEJ WITRYNY ROBI TO Z WŁASNEJ INICJATYWY I ODPOWIEDZIALNY JEST ZA ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYMI PRZEPISAMI PRAWNYMI. MATERIAŁY ORAZ ŁĄCZA ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE STANOWIĄ OFERTY, ANI TEŻ ŚWIADCZENIA PRAWNYCH ANI INNYCH FACHOWYCH USŁUG. POLSKA PRZYCHODNIA MANCHESTER NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, W SPOSÓB WYRAŹNY LUB DOROZUMIANY, W ODNIESIENIU DO INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH W NINIEJSZEJ WITRYNIE, WŁĄCZAJĄC GWARANCJE DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, TERMINOWOŚCI, ORAZ KOMPLETNOŚCI NINIEJSZEJ WITRYNY CZY TEŻ JEJ ZAWARTOŚCI. POLSKA PRZYCHODNIA MANCHESTER NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY, SZKODY, ZARÓWNO BEZPOŚREDNIE JAK I POŚREDNIE, WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ WITRYNY LUB JEJ ZAWARTOŚCI. JEŻELI MAJĄCA ZASTOSOWANIE JURYSDYKCJA NIE OBEJMUJE OKREŚLONYCH POWYŻEJ OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POLSKIEJ PRZYCHODNII MANCHESTER OGRANICZONA JEST DO MAKSYMALNEGO ZAKRESU MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW PRAWNYCH. OGRANICZENIE TO MA RÓWNIEŻ ZASTOSOWANIE W ODNIESIENIU DO WITRYN STRON TRZECICH I ICH ZAWARTOŚCI, KTÓRE POSIADAJĄ ŁĄCZA DO LUB Z WITRYNY POLSKA-KLINIKA.COM. DLATEGO TEŻ PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ WARUNKI KORZYSTANIA Z TAKIEJ WITRYNY PRZED KAŻDORAZOWYM Z NIEJ KORZYSTANIEM.

Polska Przychodnia Manchester, Polska Przychodnia Manchester Eccles, Polska Przychodnia Glasgow to znaki handlowe MnB Business Management Limited. Polska Przychodnia Londyn to znak handlowy MED-POL Ltd. Nazwy produktów MnB Business Management Limited i MED-POL Ltd. są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi przez MnB Business Management Limited znakami handlowymi. Pozostałe produkty oraz nazwy firm wymienione w niniejszej witrynie mogą być znakami lub nazwami handlowymi należącymi do innych podmiotów. Dostępu użytkownika do niniejszej witryny nie należy rozumieć jako przyznanie, poprzez domniemanie, estopel lub w jakikolwiek inny sposób, licencji lub prawa użytkowania znaków pojawiających się w witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody MnB Business Management Limited lub strony trzeciej, która posiada do niego prawa.

Ochrona danych

MnB Business management Limited przywiązuje dużą wagę do poufności danych osobowych. MnB Business Management Limited nie gromadzi żadnych danych osobowych ani informacji identyfikujących użytkowników niniejszej witryny za wyjątkiem przypadków, gdy podane są one świadomie przez samego użytkownika. Dane osobowe dostarczone przez użytkownika wykorzystywane będą tylko do celów określonych w danej części witryny. Na prośbę użytkownika dane te mogą być w każdej chwili usunięte lub zmienione w bazie danych MnB Business Management Limited. Informacje identyfikujące użytkownika nie są przekazywane żadnym stronom trzecim. Adresy IP mogą być wykorzystywane do obliczeń statystycznych w celu ulepszania witryny.

Copyright © AllPro Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.