Nasze telefony: 0844 209 2149, 07955 280 690

482-484 Liverpool Road, M30 7HZ, Manchester Zobacz mapę

Change Language: English

Kwi 28

Nieżyt nosa i inne alergie

Zrozumieć alergię i leczyć ją w Anglii i Szkoci

Lip 23

USG jamy brzusznej – dlaczego warto wykonywac je profilatkycznie?

Ultrasonografia – nieinwazyjna, automatyczna metodadiagnostyczna, pozwalajaca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu Zalety ćwiczenia w ciąży Wskazaniami do przeprowadzenia usg sa wszelkiego rodzaju dolegliwosci bolowe brzucha. Kazda diagnostyka dolegliwosci brzusznych rozpoczyna sie od tego badania ze wzgledu na powszechna dostepnosc, calkowita nieszkodliwosc i mozliwosc uwidocznienia wielu narzadow. Do usg kierowani sa pacjenci podejrzeniem kamicy pecherzyka […]

Lis 10

Pediatra w NIedzielę

Pediatra w NIedzielę

W Polskiej Przychodni dbamy o zdrowie naszych najmłodszych pacjentów i otaczamy ich najlepszą opieką medyczną, od podstawowej pediatrycznej po specjalistów dziecięcych. Profilaktyka zdrowotna u dzieci zapewnia prawidłowy rozwój malucha oraz pozwala na wykrycie i uniknięcie zagrożeń dla jego zdrowia dużo wcześniej. Zapraszamy na konsultacje. Oferujemy opiekę medyczną dla pacjentów z całej Wielkiej Brytanii. Dla Państwa […]

Paź 17

Dermatoskopowe badanie znamion (pieprzyków)

http://polska-klinika.co.uk/wp-content/uploads/2013/10/IMG_3150-150x150.jpgDermatoskopowe badanie znamion (pieprzyków)

W cią­gu ca­łe­go ży­cia nasz skó­ra na­ra­żo­na jest na dzia­ła­nie szko­dli­wych czyn­ni­ków. Jed­nym z naj­bar­dziej nie­bez­piecz­nych i szko­dli­wych jest dzia­ła­nie pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­ne­go. Ob­ser­wu­je­my po­ja­wie­nie się no­wych zmian: „pie­przy­ków”” zna­mion, prze­bar­wień. Część z tych zmian mo­że w przy­szło­ści prze­kształ­cić się w zmia­ny zło­śli­we w tym w bar­dzo groź­ne­go czer­nia­ka. Je­śli jed­nak na­wet ten no­wo­twór zo­sta­nie roz­po­zna­ny […]